30 September 2014

Lyse Energi holdt innlegg i IKT-seminar i Brussel

Toril_Nag17. september holdt Toril Nag, direktør i Lyse Energi, et innlegg om selskapets nettfiberutbygging og arbeid med AMS og smarte hjem under IKT-seminaret «ICT for Growth and Jobs» på Norges Hus. Seminaret ble arrangert av den norske EU-delegasjonen i samarbeid med Norges ambassade i Belgia, IKT-Norge og Fedict. Tematikken dreide seg om hvordan IKT kan nyttes for å skape vekst og arbeidsplasser, og som et verktøy for å møte demografiske utfordringer. Stavangerregionens Europakontor var til stede under seminaret.

Seminaret ble åpnet av Norges ambassadør til Belgia, Niels Engelschiøn, som fremhevet vekstpotensialet innen IKT gjennom realiseringen av et europeisk digitalt indre marked. Etter ambassadøren fulgte et innlegg fra Jörgen Gren fra Europakommisjonens DG-Connect. Gren påpekte at Europa går glipp av både vekst og arbeidsplasser ettersom det fremdeles er langt igjen til et reelt, digitalt indre marked. Dette markedet er i dag fragmentert etter nasjonale grenser, og europeiske digitale bedrifter sliter ofte med å ekspandere raskt nok til utenlandske markeder sammenliknet med amerikanske og kinesiske selskaper. Som et eksempel trakk Gren frem at det svenske musikkprogrammet Spotify fremdeles bare er tilgjengelig i omkring halvparten av EUs medlemsland. Et digitalt indre marked står derfor høyt på Europakommisjonens agenda, og man vil arbeide nøye fremover med å legge forholdene til rette for at et slikt marked kan realiseres innen 2020.

Toril Nag fra Lyse Energi presenterte Rogaland og Norden som europeiske ledere innen utbygging av nettfiber, og fremhever viktigheten av digital infrastruktur for både offentlige myndigheter og næringslivet. Lyse Energi er Norges ledende fiberleverandør, og har her en markedsandel på rundt 70%. Blant Lyses kommende satsningsområder finner man også AMS (automatiske strømmålere) og Smartly-konseptet, der man kan styre varme, strøm og alarm fra nettbrett eller telefon. Denne teknologien kan også vise seg å bli et viktig element i møtet med utfordringer i fremtidens eldreomsorg. Rogaland har den hurtigst aldrende befolkningen i Norge, og AMS og Smartly-konseptet være både nyttige for brukerne samt innbringende for Lyse. Nag fremhevet at Lyse Energi er fremtidsrettet, og at langsiktige investeringer bør baseres på hva kunden ønsker. På denne måten kan man møte morgendagens utfordringer og samtidig høste gevinst ved å være fremsynt.

Det påfølgende innlegget ble ledet av Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge som presenterte «Lær Kidsa Koding» -nettverket, der formålet er å lære barn IT og koding. Man har også kursing og seminar for lærere, og Waterhouse kunne fortelle om gode resultater og betydelig oppmøte og engasjement. Etter en kort kaffepause innledet Nils Vold fra Visma Enterprise andre seminardel med en presentasjon om små og mellomstore bedrifters rolle for å skape vekst, og hvordan cloud-teknologien og fiberutbygging vil lede til omfattende endringer innenfor IKT-bransjen i de kommende år. Roger Schjerva fra IKT-Norge snakket om utfordringene de nordiske velferdsstatene står overfor med tanke på eldrebølgen, men presenterte også en rekke positive nyheter om rollen IKT-teknologi kan spille for å møte dette fenomenet på en best mulig måte. Deretter fulgte en presentasjon fra belgiske Fedect, som er ansvarlig for IKT-utvikling for landets føderale myndigheter. Her ble det snakket om hvordan man har tatt i bruk ulike IKT-verktøy innen offentlig forvaltning etter en større forvaltningsreform i 2011, blant annet gjennom e-ID-kort.

Seminaret ble moderert av Trond Helge Baardsen, norsk nasjonal ekspert i DG Connect. Les EU-delegasjonens omtale av arrangementet her.

Share