17 August 2016

Lyse deltar i Norges største Horisont 2020-prosjekt innen energi

Horisont 2020Sammen med 11 europeiske aktører har Lyse fått tilslag på det største norskledede energiprosjektet i EUs Horisont 2020-program noensinne. Prosjektet har fått navnet Invade, og handler om å ta i bruk nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi lagres, brukes og produseres på. Invade har fått tildelt til sammen 125 millioner kroner, hvorav 68 millioner går til prosjektets fem norske partnere.

Gjennom Invade-prosjektet vil man legge til rette for økt konkurranse i energimarkedet, fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper, samt stimulere nye, innovative aktører i energisektoren til å etableres.

“Vi er glade for at Invade-prosjektet har nådd opp i den harde konkurransen. Dette er andre gang Lyse lykkes i Horisont 2020. Vår deltakelse i Invade-prosjektet handler om å være i forkant av utviklingen vi tror kommer til å skje når stadig større deler av energibransjen digitaliseres. Lyse vil lede Norges eneste pilot i prosjektet, samt arbeidspakken som omhandler nye digitale forretningsmodeller”, sier Dagfinn Wåge, leder av Lyses FoU & Innovasjonsavdeling.

En skybasert Invade-plattform, som analyserer big data ved hjelp av ny IT-teknologi, vil blant annet integrere elbiler og batterier, Dette muliggjør mobil, distribuert og sentralisert energilagring i lokalt kraftnett og hos sluttkundene. Plattformen integreres med eksisterende infrastruktur og systemer i prosjektets pilotområder i Norge, Spania, Bulgaria, Tyskland og Nederland.

Invade ledes av Smart Innovation Østfold, som sammen med Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU er prosjektets fem norske partnere. Øvrige prosjektpartnere er fra Spania, Finland, Tyskland, Bulgaria og Nederland.

Les mer om Invade hos Lyse og Smart Innovation Østfold. Se også omtale hos NRK. Pressemeldingen finner du her.

Share