2 November 2020

Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med Eurocities og øvrige PROSPECT partnere, webinar om innovativ finansiering er vel overstått. Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune delte sine finansieringserfaringer med et europeisk publikum.

Foto: Eurocities

Hvordan finansierer offentlig sektor, bedrifter og utviklingsaktører i Norden grønne smartbyprosjekter? Hva er spesielt med måten prosjekter blir finansiert på i Norden? Det fikk vi redegjort på webinaret som gikk av stabelen 27. oktober 2020 på den digitale plattformen Zoom. Læringsutbyttet var forventet å være hvordan innovativ finansiering gjennomføres, og hva som er de viktigste suksessfaktorene som brukes i Norden for denne typen prosjekter.

Hva er innovativ finansiering?
Innovative finansieringsordninger er utradisjonelle måter å finansiere prosjekter på. For å finansiere og tilrettelegge for bærekraftige energi- og klimainvesteringer må vi benytte forskjellige kilder, for eksempel fra egne fond, offentlige eller private midler, engasjere flere partnere, og samarbeide med finansinstitusjoner (som lokale banker). Det har blant annet SrE’s medlemmer Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune gjort.

Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommunes smartbyprosjekter
Vi er glade for at vi fikk presentert vår medlemsbase i sin triple helix form. Med moderator Rune Dahl Fitjar som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UIS og professor i innovasjonsstudier ved Handelshøgskolen ved UiS. Dagfinn Wåge, sjef for innovasjon i Lyse, presenterte prosjektene BLINK, der de fikk installert el-bil ladepunkt i lyktestolper i Stavanger. Stig Finnesand, daglig leder i Nordic Edge, presenterte prosjektet Innoasis. Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal kommune og styreleder i SrE, fortalte om prosessen for å få førerløse “robot” busser i Ålgård som en del av EU-prosjektet FABOLUS. De delte sine erfaringer rundt hvordan de har brukt innovativ finansiering for å finansiere sine grønne smartbyprosjekter, på tvers av sektorer og med ulike finansieringsordninger.

Oppummering
Bernadett Degrendele, prosjektkoordinator for Eurocities og EU-prosjektet PROSPECT, har lang erfaring med å kartlegge ulike metoder og regionale ulikheter i hvordan innovativ finansiering utøves. Bernadett oppsummerte innovativ finansiering i Norden i tre punkter.

  1. At en ordfører har tatt en aktiv rolle i et slik prosjekt er et viktig tegn på politisk engasjement og kunnskap. I Norden er det et stort politiske engasjement, og det er viktig.
  2. De tre ulike aktørene har vist en imponerende evne til samarbeid. Dette speiler at offentlig og privat sektor evner å jobbe sammen og dermed lærer av hverandre. Det kommer av et åpent tankesett, en flat struktur og velvilje for samarbeid. Disse egenskapene er til stede i Norden.
  3. Vi fikk høre at det kan være en utfordring å kombinere innovasjonens ambisiøse mål med at slike prosesser ofte tar lang tid. Dette er en utfordring i mange land. Å ha tålmodighet med prosjekter med et langt tidsperspektiv kan gjøre det lettere å oppnå målene.

Etter et vellykket gjennomført webinar, retter SrE nå fokus mot vårt kommende EIP AHA webinar om digitale helsetjenester for de eldre. Håper å se deg digitalt!

Share