30 September 2014

Lyst å delta i Horisont 2020-prosjekt innen energi?

24. november kan du delta i prosjektverksted knyttet opp mot utlysningene på energifeltet i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. ERRIN-nettverket, der Stavangerregionens Europakontor er medlem, står for arrangementet som finner sted i Brussel kl. 10.30-17.00.

Dersom du er interessert i å presentere en prosjektide, må du sende inn en beskrivelse innen 10. oktober. Ideene blir samlet og deretter sirkulert, og man kan melde sin eventuelle interesse for være partner innen 20. oktober. Se her (vedlegg) for ytterligere informasjon om prosessen, samt for en oversikt over aktuelle utlysninger.

Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du er interessert i å delta og / eller har spørsmål.

 

Share