30 April 2018

Fremtidens Europa – mer demokratisk

20180417pht01910_original

Foto: Europaparlamentet

Den franske presidenten, Emmmanuel Macron gjestet Europaparlamentets plenumssesjon 17. april. Sammen med en rekke folkevalgte og Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, diskuterte han Europas fremtid og viktigheten av mer demokrati. 

Neste år er det valg i Europaparlamentet og den franske presidenten viet mye av sin tale til å understreke nødvendigheten av et mer demokratisk EU hvor innbyggere er involvert i involvert i viktige politiske spørsmål.

-Vårt ansvar de neste månedene blir å holde en ekte europeisk debatt om ekte europeiske bekymringer der folk kan påvirke, sa Macron i talen sin.

Videre ønsket Macron å styrke det europeiske samarbeidet gjennom økt EU-budsjett, styrket forsvarssamarbeid og et felles europeisk system for flyktninger samt muligheten til å pålegge mer skatt av store multinasjonale selskaper.

han brukte også mye av talen til å advare mot økt nasjonalisme og autoritære styresett, et stikk til Polen og Ungarn, EU-land som har fått mye kritikk for å bygge ned demokratiske institusjoner. Europeiske demokratier må stå samlet mot denne trenden, var hans budskap.

-Jeg er helt enig med den franske presidenten, sa Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, etter Macrons tale.

Bakgrunn
Debatten om Europas fremtid kommer i kjølvann av EUs egen rapport om fem mulige fremtidsscenarioer for EU:

  1. Fortsette i dagens spor uten store reformer og endringer.
  2. Økt europeisk integrering av det indre markedet, men ellers ingen store reformer.
  3. De EU-landene som vil går videre med tettere integrering.
  4. EU fokuserer på noen få områder som sikkerhet og eurosamarbeidet.
  5. EU jobber for økt europeisk integrering på alle politikkområder.

Frem mot valget neste år er flere europeiske statsledere invitert til å tale i Europaparlamentet om Europas fremtid, blant annet Angela Merkel som vil holde sin tale i november.

 

Share