3 February 2020

Magma Geopark med i nok et H2020 prosjekt

Gallery slide


Magma Geopark har nylig fått 153.000 euro i finansiell støtte av EU til Horisont 2020 prosjektet Arctic Hubs. Sammen med 22 partnere fra hele Europa er målet å støtte bærekraftig økonomisk utvikling i nordlige regioner. 

ARCTIC HUBS
Horisont H2020 prosjektet “Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and cultural Arctic hubs” ledes av Natural Resources Institute Finland. I tillegg til Magma Geopark deltar også Rogaland Fylkeskommune og det norske forskningsinstituttet Nofima. Prosjektet har en tidsramme på fire år med en total finansiering på seks millioner euro.

Prosjektet skal identifisere og analysere globale drivere og utfordringer med negative konsekvenser på klima, miljø og økonomi i tretti-tre utvalgte Arctic Hubs. Det skal spesielt fokuseres på å se på hvorvidt fiske, skogbruk, turisme og gruvedrift er bærekraftig.

Les tidligere nyhetssak om prosjektet her.

Share