13 September 2019

Magma Geopark søker EU-midler til Arctic Hubs prosjekt

logo-cropped

Magma UNESCO Global Geopark og Rogaland Fylkeskommune har søkt midler gjennom H2020 sammen med 22 andre partnere, til et prosjekt med navnet Arctic Hubs.

Arctic Hubs eller “Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and cultural Arctic “hubs”, skal gjennomføres i løpet av en to-års periode og prosjektet ledes av “Natural Resources Institute Finland”.

ArcticHubs prosjektet er basert på en felles oppfatning om at utfordringer i kommuner som er knyttet til miljø, økologi, sosiokulturelle forhold, økonomi og politikk ikke nødvendigvis kan løses best på kommunalt nivå men i fellesskap med andre regioner som har lignende problemer.

Konkret så skal det jobbes med 19 forskjellige case-studier innenfor 6 satsingsområder:

  • Fiskeoppdrett
  • Trevirke
  • Skogforvaltning
  • Turisme
  • Gruvedrift
  • Urfolk

Les om tidligere prosjektsøknader i regi av Magma Geopark her og her.

Share