30 October 2019

Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

Ruritage-sfondo-trasparente

Magma UNESCO Global Geopark har fått 10 millioner euro i støtte gjennom H2020 sammen med førti andre partnere i prosjektet RURITAGE, hvor målet er å øke regenerering i landlige områder. 

RURITAGE
Prosjektet ble startet i juni 2018 og ledes av Universitetet i Bologna sammen med partnere fra fjorten EU-land, samt Island, Tyrkia, Brasil, Columbia og Chile. Med en tidsramme på fire år ønsker man å anerkjenne kulturelle arveområder som drivere for bærekraftig utvikling. Konkret er det identifisert seks “Systemic Innovation Areas (SIAs)”:

  • Pilegrimsreiser
  • Motstandsdyktighet mot ekstern påvirkning
  • Bærekraftig lokal matproduksjon
  • Landskap
  • Migrasjon, kunst og festivaler 

Dette er rammeverket man skal ta i bruk for å identifisere potensiell kulturarv i landlige områder og samfunn.

Magma UNESCO Geopark utvalgt som replikator
Basert på kriteriene i dette rammeverket har tretten landlige områder blitt valgt som rolle-modeller, hvor man anser at landlig regenerering har vært en suksess. Metodene til disse utvalgte områdene blir så overført til seks utvalgte replikatorer, en per SIA. Magma UNESCO Geopark er utvalgt som replikator. Kriteriene for å bli utvalgt som replikator er at man representerer et lokalt samfunn med landlige områder som er i en prosess hvor en regenereringsstrategi er under utforming, men hvor en trenger å forbedre ferdigheter, kunnskaper og kapasitetsbygging. 

Les mer om prosjektet her.

Share