31 October 2019

Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

geo

Magma UNESCO Global Geopark satser på GEOfood matmerking for lokalmatprodusenter innenfor geoparkområdet som en del av sin lokalmatsatsing. 

GEOfood matmerking
Som en del av sin strategi for lokalmatutvikling ønsker Magma UNESCO Global Geopark å styrke lokalmerking av mat. Målet er å gjøre innbyggerne i geoparken oppmerksom på den geologiske arven som befinner seg i området samt mulighetene som finnes for bærekraftig utvikling av mat.

Engasjerte lokalmatprodusenter
Til nå har ni produsenter tatt i bruk GEOfood matmerket etter å ha oppfylt de gitte kriteriene. Implementeringen av matmerket har vært en suksess og det arbeides nå med å skape synergier mellom lokale aktører fra forskjellige sektorer i geoparken for å skape et samarbeid for innovativ merkevarebygging.

Share