23 June 2015

Open Days 2015 – invitasjon til medlemsseminar

opendays2015Tradisjonen tro arrangerer Stavangerregionens Europakontor sammen med de andre norske regionskontorene i Brussel et introduksjonsseminar 12. oktober, i forbindelse med Open Days 2015. Seminaret finner sted på Norges Hus fra 09-14:00, er beregnet på de norske regionskontorenes medlemmer. Arrangementet gir en introduksjon til Open Days 2015 og det regionale Europa samt innsikt i aktuelle tema som EUs energiunion og EUs digitale agenda.

Programmet for Open Days 2015 finner du her, og du kan melde deg på seminarene via denne siden. Påmeldingsvinduet lukker 25. september, eller når de individuelle seminarene er fulle. Stavangerregionens Europakontor er også medarrangør av to andre prosjektseminar, og vil derfor særlig anbefale disse:

  • Innovative Solutions to SME Support, 13. oktober, kl. 11:15-13:00. Sammen med Nordsjøbasert konsortium. Seminaret fokuserer på hvordan regionale myndigheters forskjellige bidrag, koordinering og støtte til små og mellomstore bedrifter, blant annet støtte opp mot EU-programmene.
  • Growing closer together along the Fehmarn Belt and the Jutland Axes, 14. oktober, kl. 11:15-13:00. I samarbeid med nordeuropeisk konsortium. Stikkord er vekst og velstand generert langs nye transportkorridorer. For Stavangerregionen er fokus på Jyllandsaksen særlig interessant.

Et tentativt program for medlemsseminaret er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen. Påmeldingsfristen for dette har nå gått ut, men du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta. Omtalen av fjorårets medlemsseminar finner du her.

Program_RegioNor 12.okt

Share