7 March 2013

Medlemsstaterna överens om EU:s långtidsbudget

euro_banknotes_header_large

EU:s medlemsländer har blivit eniga om Unionens långtidsbudget (Muliti Annual Financial Framework) för perioden 2014-2020.

Överenskommelsen innebär att den samlade EU-budgeten minskas från 977 till 960 miljarder euro. Den nya långtidsbudgeten innefattar perioden 2014-2020 och reglerar ett tak för såväl EU:s utgifter som medlemsländernas avgifter till EU.

Stats- och regeringscheferna har beslutat att höja långtidsbudgetens anslag för forskning, utbildning och infrastruktur, samt minska jordbruksbudgeten. Jordbruksbudgeten kommer dock fortsatta att vara en av de största utgifterna i EU:s budget.

Nu återstår förhandlingar mellan Ministerrådet och  Europaparlamentet. Parlamentet måste godkänna budgeten i sin helhet. Ledamöterna i Parlamentet har dock tydligt  indikerat att de önskar en mer fexibel budget där det är möjligt att flytta ekonomiska medel från en budgetpost till en annan samt att en evaluering av budgeten bör göras efter halva budget perioden.

De ökade medlen till forskning, utbildning och innovation innebär att Norges ekonomiska bidrag kommer att öka under nästa budgetperiod.  Detta på grund av att Norge i hög grad deltar i EU:s olika program på dessa polikområden.

Mer information om budgeten samt om förhandligsförfarandet går att läsa här

Share