26 January 2017

Meld deg på eHealth Week 2017

ehealthweek-201710.-12. mai går eHealth Week 2017 av stabelen på Malta, i regi av Europakommisjonen, WHO, det maltesiske EU-formannskapet og HIMSS Europe.

Arrangementet er en årlig begivenhet som legges til det landet som har EU-formannskapet det aktuelle halvåret, og tiltrekker seg over 2000 delegater fra offentlig og privat helsesektor, klinikker, sykehus og IKT-bransjen. Hovedtema under årets arrangement er rollen helsedata spiller i utviklingen av bærekraftig, pasienttilpasset omsorg og effektive helsetjenester. Man vil blant annet belyse hvordan personlige helsedata skapes, lagres, deles og brukes, bruken av bioinformatikk til sykdomsforebygging og -behandling, samt pasientinvolvering og -tilgang rundt bruk av egne helsedata.

Påmedlingsvinduet har åpnet, og man kan registrerer seg her. Programmet oppdateres fortløpende.

 

Share