19 December 2012

Midler till EU-information och forskning om europeisk politik

eu-flag-with_20140416075220149

Utenriksdepartementet utlyser finansiering för informationsspridning om europeiskt samarbete och forskning med fokus på europeisk politik. Sista ansökningsdatum är den 18 januari 2013

Finansiering går att söka för både informationsarbete kring europeiskt samarbete samt för forskning om europeisk politik:

Finansiering för informationsspridning om europeisk samarbete

Syftet är att stimulera till en aktiv debatt i Norge om centrala teman i europeisk politik. Medel kan sökas av frivillig- organisationer samt andra icke kommersiella aktörer och pengarna kan användas till att exempelvis anordna kurser, seminarier, produktion av informationsmaterial m.m. Att stödja norska aktörers samarbete med relevanta aktörer i Europa är också det en viktig målsättning. Stöd kan därmed även ges till studieresor som syftar till nätverksbyggande med andra europeiska aktörer.

Riktlinjer för finansiering av informationsspridning om europeisk samarbete finner du här

Finansiering av forskning om europeisk politik

För forskning kring centrala teman i europeisk politik finns en budget på cirka

5, 7 miljoner. 3 miljoner av dessa kommer att gå till NFRs program « Europa i endring».

Stor vikt läggs vid att forskningsresultaten sprids till allmänheten genom publikationer, seminarier och konferanser.

Riktlinjer för finansiering av forskning om europeisk politik.

Önskar du mer information eller har frågor? Kontakta: Europapolitiska sektionen  i UD via e-post: europamidler@mfa.no

Share