10 September 2012

Miljø lokalt

wind1-606x380

Klima tilbake til den lokale agendaen

Miljø krysser grenser og med klimaproblemene ble utfordringene globale. På FNs klimamøte i København skulle man vise at globale problemer må løses globalt – men det viste seg å være lettere å handle med hevrandre enn å bli enige om klimakutt. Etter Københavnmøtet ser det nå ut til at fokus rettes mer mot det lokale nivået.

Miljøbevegelsen diskuterer hvordan man kan utvikle mer lokale strategier og i EU-institusjonene diskuterer man hvordan det lokale og regionale nivået kan ta større ansvar i klimapoltikken.
Stavanger kan gjøre en innsats gjennom sitt arbeide i Europakommisjonens inititativ Convenant of Mayors (CoM). Dette oppropet fra 2008 viser seg nå bli enda viktigere, ettersom den multilaterale problemløseren FN ikke viste seg moden sin oppgave i København. Stavanger og 1000 andre kommuner rundt omkring i Europa forplikter seg gjennom CoM til å lage klimaplaner og kutte co2 utslippet med mer enn EUs 20% frem til 2020. Over 1000 kommuner har hittil forpliktet seg og Stavanger var blant de aller første som signerte avtalen.
CoM har deltagere også fra ikke-europeiske land og CoM forhandler nå en samarbeidsavtale mellom CoM og amerikanske Coference of Mayors – uten innblanding fra Obama og senatet.

EUs nye klimakommisjonær Connie Hedegaard mislykkes som leder av klimakonferansen i København og ser sikkert nye mulighetr i å gå dennne veien – dvs starte fra det lokale nivået og sette press globalt med kommuner, regioner og nasjoner som motorer.
Hele Europa er fyllt med kommuner som arbeider med klima og satser på grønn teknologi. En lokal klimapolitikk bør passe oss bra og bidra til at Norge ikke behøver kjøpe seg fri med kvoter.

Tross det mislykkede resultatet fikk allikevel FN-konferansen en stor vinner og det var vertskapsbyen selv som fikk profilert seg med sykler og grønn teknologi.
Vi er en ledende energiregion og alle kommuner i fylket burde signere CoM og bidra til å styrke vår posisjon som energiregion gjennom offensiv klimapolitikk.

Tekst: Pål Jacob Jacobsen
Publisert i Rosenkilden

Share