29 March 2017

Mindtrek – Teknologi- og næringslivskonferanse i Tampere

20.-21. september arrangeres konferansen Mindtrek i den finske byen Tampere. Konferansen handler om internasjonal teknologi og næringsliv, med mål om å være en plattform for innovasjon på tvers av næringer og selskaper. Sentrale temaer er Tingenes Internett (IoT), E-helse og smarte byer og samfunn.

Program- og påmeldingsinformasjon finner du her.

Share