23 May 2017

Miniseminar om energi på UiS 8. juni

Foto: UiS.no

8. juni inviterer Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), til miniseminar om EUs energiunion og den såkalte Vinterpakken, som ble lansert 30. november 2016.

Arrangementet finner sted i Arne Rettedals Hus, Auditorium V-101 på UiS, og arrangeres i forbindelse med det årlige delegasjonsbesøket av junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi. Sentrale temaer som vil bli diskutert under arrangementet er fornybar energi og energieffektivisering, fremtiden til fossile energikilder, samt digitalisering av energisektoren og smarte byer og bygder.

Seminaret er et åpent og retter seg mot alle i Europakontorets medlemsmasse med interesse for energipolitikk og smartby.  Foreløpig programutkast er tilgjengelig som e-postvedlegg, og endelig program vil bli publisert fortløpende.

Man kan melde seg på arrangementet ved å sende en e-post til kristin.hetland@greaterstavanger.com .

Seminarprogrammet er tilgjengelig som vedlegg nedenfor.

Energiseminar 8. juni

Share