20 July 2023

Mission Bauhaus: NEB blir nytt samfunnsoppdrag


EU-kommisjonen lanserer flaggskipinitativet New European Bauhaus (NEB) som nytt samfunnsoppdrag i Horisont Europa. Det går fram av en to-årsevaluering, der de gjennomgår de eksisterende fem samfunnsoppdragene.

I meddelelsen av 19. juli, gjennomgår Kommisjonen framgangen innnen de fem såkalte “missions” som ble lansert i 2021. De peker også på områder som kan utbedres.

Stavangerregionens Europakontor har deltatt i prosessen gjennom ERRINs Policy Working Group, der vi har sittet inne i arbeidsutvalg som er kommet med innspill til Kommisjonen.

Følger tidsskjema
I evalueringen vurderes framgangen etter følgende kriterier:

  • Ambisiøst, men realistisk
  • Added value
  • F&I-innhold
  • Sikre en gjennomførbar og målbar implementering innen tidsrammen
  • Sikre buy-in
  • Budsjett
  • Innbygger- og aktørinvolvering
  • Framgang, oppnåelse og milepæler

Ifølge Kommisjonen ligger det an til at samfunnsoppdragene er på riktig spor hva gjelder å oppnå målene som er satt fram mot 2030.

Kompleks styringsstruktur
En av utfordringene som det pekes på, er at styringsystemet for samfunnsoppdragene er kompleks, og at det mangler transparens.

Videre trekkes det fram at det er et stort fokus på implementering. uten at det nødvendigvis er nok mulighet for refleksjon rundt prosessene bak og eventuell reorientering dersom kursen må endres.

For å bøte på dette foreslår Kommisjonen å styrke korordineringsmekanismene mellom samfunnsoppdragenes representanter i Brussel og de nasjonale, regionale og lokale mynidgheter.

Oppdrag Bauhaus
Det har vært spekulert i lengre tid, og med denne meddelsen ble det altså klart at Kommisjonen ønsker seg New European Bauhaus som et sjette samfunnsoppdrag som skal komplimentere de andre.

NEB er et viktig initativ under Green Deal, av og til referert til som den “grønne givens sjel” og vil i så måte være et nyttig verktøy også som samfunnsoppdrag med tanke på å nå målene EU har satt seg for 2030.

Målet med en NEB-mission skal ifølge Kommisjonen være å videre engasjere til folkelig aksept og involvering i de ulike initativ under Green Deal, og bidra til å skape adferdsendring.

I likhet med EUs samfunnsoppdrag, ble NEB lansert i 2021, og en ny NEB-mission vil fortsette å fokusere på det som er kjernen i NEB; nemlig bærekraft, økonomisk og estetisk tilgjengelighet og brukervennlighet.

Veien videre for NEB-oppdraget, blir at Kommisjonen vil nedsette et såkalt Mission Board, slik det er gjort for de andre samfunnsoppdragene.

Deretter må de utarbeide en egen implementeringsplan.

Mission Stavanger
Med New European Bauhaus som eget samfunnsoppdrag, kan Stavangerregionen øke sin liste over deltakelse i EUs mission. Fra før er Stavanger kommune èn av de 112 utvalgte byene som skal bli klimanøytrale innen 2030, under Mission Cities.

Rogaland Fylkeskommune er èn av nå 308 regioner som er med i satsingen på klimatilpasningen innen 2050, under samfunnsoppdraget Climate Adaptation.

Fra før er Stavanger også èn av kun seks NEB-fyrtårn i hele Europa, med prosjektet NEB-STAR.

Vite mer?
Meddelelsen som helhet kan du finne her: EU Missions two years on: assessment of progress and way forward

ShareAuthor

Helga Aunemo