31 May 2021

Mobiliserer innbyggerne til å forme framtidens Europa

EUs innbyggere skal sammen forme framtidens Europa. Foto: Shutterstock

På selveste Europadagen, 9 mai, gikk startskuddet for “The Future of Europe”. Konferansen, som består av en rekke arrangement det kommende året, har som mål å engasjere Europas innbyggere i politikkutformingen gjennom en digital plattform for dialog.

Rett etter det uformelle toppmøtet i Porto i mai, åpnet nettportalen til EUs nye, innbyggerdrevne konferanse, “The Future of Europe”.

Europeiske borgere i alle aldre som har gode ideer om Europas framtid, er nå invitert til å dele sine tanker og meninger gjennom å engasjere seg i konferansen.

Ideen er at Europa kan sikre en sterkere og mer bærekraftig gjenreisning etter pandemien, dersom innbyggernes behov og ønsker får mer plass i prosessen. Dette gjøres konkret gjennom en digital plattform som Kommisjonen har lansert.


“People need to be at the very centre of all our policies. My wish is therefore that all Europeans will actively contribute to the Conference on the Future of Europe and play a leading role in setting the European Union’s priorities. It is only together that we can build our Union of tomorrow.”

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen i forbindelse med lanseringen av Future of Europe-konferansen.


Hvordan fungerer plattformen?
Den digitale plattformen er selve kjernen i “Future of Europe”. All informasjon som til enhver tid er tilgjengelig fra Kommisjonen blir lagt ut her. Her kan interesserte gå inn og finne informasjon om kommende arrangement, finne måter å engasjere seg på, dele ideer og komme i kontakt med andre. Også sluttresultatet, som er ventet i 2022, vil bli kunngjort her.

Plattformen er organisert etter ulike tema Kommisjonen anser som sentrale når kursen mot framtidens Europa skal stakes ut. Blant disse finner vi dagsaktuelle politikkområder, som klima & miljø, helse og økonomi, og også mer fundamentale tema, som europeiske verdier og demokrati.

The Future of Europe tar for seg en rekke tema som angår EUs framtid, og som innbyggerne kan engasjere seg i. Illustrasjon: EU-Kommisjonen

Ny deklarasjon
Toppmøtet som tok sted i Portugal, hadde et spesielt fokus på det sosiale arbeidet i EU, kjent som den sosiale pillaren. Tema som en inkluderende gjenoppbygging og utdanning sto derfor høyt på agendaen.

Som et ledd i dette, vedtok lederne Porto-deklarasjonen, som framsetter visjonen for Europas digitale, grønne og rettferdige omstilling.

Visjonen bygger på EUs handlingsplan som Kommisjonen la fram tidligere i år, der de satte seg tre hovedmål på det sosiale området som de ønsker å oppnå innen 2030:

  • en sysselsetting på minst 78% i EU
  • at minst 60% av voksne tar utdanning på årlig basis
  • en reduksjon i antall fattige på minst 15 millioner mennesker

Gjentatte kriser
EU har vært gjennom flere kriser de siste årene. Finanskrisen, migrasjonskrisen og nå sist, pandemien, har alle vist hvor utfordrende det kan være for myndighetene å møte innbyggerne på måte som skaper tillitt og framtidstro.

Den sittende Kommisjonen, under president Ursula von der Leyen, gjorde det tidlig klart at de ønsket å markere seg på innbyggerinvolvering i sin politikkutforming. Konferansen Future of Europe er et eksempel på dette, og er på mange måter et prestisjeprosjekt for von der Leyen, på samme måte som Green Deal og andre politiske initiative som er tatt under hennes periode.


Vite mer?
Den digitale plattformen til Future of Europe finner du her.

Her kan du se hvilke kommende arrangement som til enhver tid ligger ute.

Share