27 February 2017

Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

interreg16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene NordsjøprogrammetØstersjøprogrammet,
Nordlig Periferi og ArktisInterreg Europa samt ESPON.

Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil også være orienteringer og presentasjoner av erfaringene til norske aktører som har deltatt tidligere.

Program- og påmeldingsinformasjon finner du her. Påmeldingsfristen er 2. mars.

Share