3 November 2015

Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

single-market-main

28. oktober presenterte Europakommisjonen sin nye strategi for videreutvikling av potensialet i det indre markedet. Denne er i samsvar med Juncker-kommisjonens 10 hovedprioriteringer, og retter blant annet mer fokus mot forbrukernes rettigheter ved handel av varer og tjenester i EU, samt bedring av mobilitetsmulighetene for bedrifter og fagfolk.

Nedbryting av barrierer som forhindrer fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker, er en av hovedfunksjonene i etableringen av EUs indre marked. Selv om det i dag er mulig å bo, jobbe, reise og studere hvor man måtte ønske, gjenstår det fortsatt mye arbeid for å maksimere markedets fulle potensiale. Behovet for et mer fleksibelt system, som er i stand til å tilpasse seg, samt reflektere samfunnsendringer, er derfor tilstede i dagens Europa. Dette blir blant annet fremhevet i strategiens vekt på mer synliggjøring av innovative ideer og nye businessmodeller.

Europakommisjonen ønsker de neste årene:
– Mer vekt på forbrukerrettigheter ved kjøp og salg av varer og tjenester: Jobbe mot et mer rettferdig marked hvor man unngår avvikende priser, salgsbetingelser og leveringsalternativer.
– Legge til rette for innovasjon og modernisering av tjenester, men også sikre overholdelse av regelverk når det kommer til skatter, avgifter og arbeidsrett.
– Forbedre mobilitetsmulighetene i EU, ved å iverksette tiltak innenfor områder som godkjenning av kvalifikasjoner og forenkling av tjenestelevering på tvers av medlemslandene.
– Gjøre systemet enklere slik at innovative ideer når markedet: Europakommisjonen ønsker blant annet å arbeide mot forenkling av moms regulering, reduksjon i registreringskostnader, en felles europeisk plattform med all informasjon om regelverk, samt gjøre det enklere å finne finansieringsmuligheter for små og mellomstore bedrifter.

Du kan lese mer om Europakommisjonen strategi, her.

 

Share