29 October 2018

Møte internasjonalt fylkesnettverk

horizon_europe

Foto: European Commission

Internasjonalt fylkesnettverk er et fora for erfaringsutveksling og samarbeid for internasjonale rådgivere i  de norske fylkene. Som et ledd i forberedelsene til den nye finansieringsperioden for EU-programmene, som vil vare fra 2021 til 2027, samarbeider Stavangerregionens Europakontor med norske myndigheter for å sikre fortsatt norsk deltakelse i relevante EU-programmer i den nye perioden.

Neste møte i det internasjonale fylkesnettverket vil finne sted i Skien 13. november. Her vil en videre strategi for norsk deltakelse i programmer, slik som Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Facility og Erasmus+ diskuteres.

Det internasjonale fylkesnettverket møttes også i Brussel 21 juni, les mer om det her.

Share