29 January 2015

Møte med statsministeren

Erna og coStavangerregionens Europakontor møtte statsminister Erna Solberg da hun var i Brussel nylig.

Da statsministeren var i Brussel 21. januar for å møte EUs tre presidenter Juncker (Europakommisjonen), Tusk (Det Europeiske Råd) og Schultz (Europaparlamentet), la hun også inn et møte med de norske regionskontorene og KS. I møtet deltok også Europaminister Helgesen.

I det uformelle lunsjmøtet fikk kontorene anledning til å orientere om virksomheten i Brussel. Direktøren pekte på den tverrsektorielle samarbeidskulturen i Stavangerregionen som utgangspunkt for arbeidet ved Stavangerregionens Europakontor, orientert om kontorets to strategiske satsningsområder og det systematiske arbeidet med Horisont 2020-deltakelse, som blant annet har resultert i smart cities-fyrtårnprosjektet Triangulum.

Anledningen ble også benyttet til å fremføre Risavikas ønske om nasjonale prosjektmidler til realisering av regjeringens gods-fra-vei-til-sjø-satsning, på bakgrunn av at Norge ikke lenger deltar i relevante EU-program. Solberg antydet at havnene burde ha midler selv til den slags. Også Lyses bekymring over at norske innovasjonsfremmende tiltak ikke virker etter hensikten, og dessuten opererer med lavere prosentandel støtte til bedrifter enn det EU gjør i sine, ble fremført. Heller ikke dette vakte bekymring hos Solberg, som mente at det er positivt at norske aktører ser mot Horisont 2020.

Fra Stavangerregionens Europakontor deltok direktør ved Stavangerregionens Europakontor Heidi Kristina Jakobsen og daglig leder i Greater Stavanger, Kristin Reitan Husebø.

Les EU-delegasjonens omtale av besøket her.
Se pressekonferanse Solberg-Juncker her.
Se pressekonferanse Solberg-Tusk her.

Share