26 July 2013

Møte mellom regionkontorene og statssekretær Eli Blakstad

_BER7013

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (tidligere i OED) kom ens ærend til Brussel for å møte de norske regionskontorene

Det var en svært interessert og lyttende statsråd som nylig tilbragte en formiddag sammen med regionkontorene samt regionalråd Jan Edøy. Hensikten med Blakstad sitt besøk var å bli bedre kjent med de seks norske regionkontorene med henblikk på profil, interesser og prioriteringer.

Etter en mer generell utveksling omkring EUs nye regler for regional støtte, fikk alle regionkontorene presentere seg selv om sine prioriteringer. På Stavangerregionens vegne ble smart spesialisering og regionale fortrinn som etablert tradisjon for offentlig-privat triple helix samarbeid samt eksepsjonelt vel utbygd infrastruktur av bredbånd og fiber, fremhevet.

Med utgangspunkt i samfunnsutfordringene knyttet til aldring, ble også den strategiske satsingen på helse og Stavangerregionens nylige opptak i Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring, trukket frem. Dette vakte statssekretærens interesse. Blakstad merket seg også tradisjonen med å hente hjem Kommisjonens junioreksperter på energi to ganger i året.

Blakstad fremstod som svært tilgjengelig og kan være et nyttig kontaktpunkt fremover.

Share