27 February 2014

Møte mellom statssekretærer og de norske regionskontorene

Møte med de seks norske regionskontorene og NHO var blant programpostene til statssekretærene som nylig besøkte Brussel.

20. og 21. februar var en gruppe statssekretærer og politiske rådgivere fra ni departement og Statsministerens kontor på et todagers studieopphold i Brussel. Om lag 20 statssekretærer og politiske rådgivere deltok på denne første av to samlinger.

Det var satt av i overkant av en time til møtet med regionskontorene og NHO. EU-ambassadør Atle Leikvoll ønsket velkommen og ga deretter ordet til representantene fra de ulike regionskontorene. Kontorene fikk anledning til å si noe om seg selv og om aktuelle prioriteringer

Presentasjonene ble etterfulgt av en runde rundt bordet med spørsmål og svar samt kommentarer til innhold. Statssekretærene og rådgiverne var interesserte i Stavangerregionens arbeid knyttet til aktiv aldring og deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring. Regionens satsning på Smart Cities ble også trukket fram. Videre diskuterte ble Nord Norges innspill til EUs arktiskestrategi diskutert, og det ble også en meningsutveksling omkring EUs nye klima- og energipakke 2030.

Målet med statssekretærenes Brusselbesøk var å få innsikt i forholdet mellom Norge og EU, drøfte sentrale spørsmål knyttet til EØS-samarbeidet, samt møte norske aktører i Brussel. På programmet stod blant annet møter med representanter for EUs institusjoner, tenketanker, og EFTA-organer.

Les mer om saken på EU-delegasjonens hjemmeside her.

Share