22 January 2014

Møte mellom stortingspolitikere og de norske regionskontorene

29767_img___201206281956

Møte med de seks norske regionskontorene var blant programpostene til stortingspolitikerne som nylig var på studieopphold i Brussel. Politikerne var interesserte og hadde mange spørsmål.

En gruppe på 9 stortingspolitikere har nylig vært på et to-uker langt studieopphold i Brussel, Strasbourg, Mons og Luxenburg for å lære om EU og NATO. Politikerne har møtt EU-kommissærer og Europaparlamentarikere, besøkt EFTA, ESA og NATO, samt møtt representanter fra den norske EU-delegasjonen og det øvrige norske miljøet, inkludert regionskontorene.  Tina Bru (H) og Helge Thorheim (FrP) fra Rogalandsbenken inngikk i delegasjonen fra Stortinget.

Politikerne hadde satt av to timer til møtet med regionskontorene. Etter en generell innledning om fellestrekkene til regionskontorene fikk hvert kontor fem minutter hver til å presentere sin profil og aktuelle prioriteringer. Deretter ble det åpnet for spørsmål fra Stortingsrepresentantene.

Representantene lurte blant annet på hva vi syntes om at norske deltakelse i COSME-programmet ikke lenger er aktuelt etter at den nye regjeringen har kuttet i statsbudsjettet, hvordan vi arbeider med INTERREG-programmet, næringslivet, transportspørsmål, samt hvor mye tid som ble brukt på påvirkningsarbeid i forhold til det å skaffe finansiering til prosjekter. Det ble også spurt om hvordan lokale aktører tas imot i EU-institusjonene og om samarbeidet med UD og den norske EU-delegasjonen mer generelt.

Politikerne var stort sett positivt innstilte til regionskontorene og så viktigheten av tilstedeværelse i Brussel. På bakgrunn av en representants kritiske spørsmål fikk vi dog anledning til å forsvare regionskontorene eksistens som viktig supplement til UD, nasjonale myndigheter og andre aktører som KS.

Regionskontorene viste til NOU’en Innenfor og utenfor som slår fast at Norge er 2/3 medlemmer i EU, at politikken iverksettes lokalt og kompetansen på EU/EØS området er lav. Det ble pekt på at i tillegg til å tilby kompetanseheving og informasjon om politikk og finansiering tilpasset eiernes ansvar og interesser, bidrar regionskontorene til bredden av informasjons- og påvirkningskanaler gjennom deltakelse i nettverk som CPMR og EUROCITIES. At UD har invitert regionskontorene inn i arbeidet med å utarbeide regjeringens årlige Arbeidsprogram for EU/EØS-saker (Tidlig Varsling-gruppen) illustrerer at UD ser verdien av dette.

Share