30 October 2013

Muligheter for prosjektsamarbeid innen helse/IKT

Errin

10. desember arrangeres prosjektverksted på helseområdet i regi av ERRIN (European Regions for Research and Innovation Network). Arrangementet finner sted i Brussel.

ERRINs helse-arbeidsgruppe, sammen med IKT-arbeidsgruppen, står for arrangementet. Hensikten er å bringe sammen representanter fra medlemmenes regioner over hele Europa, for å begynne arbeidet med å utvikle prosjektideer og definere mulige samarbeidspartnere i forkant av den nye programperioden.

Dagen er delt i to der formiddagen består av en systematisk gjennomgang av de nye programmene som tar for seg helsespørsmål, etterfulgt av tematiske prosjekt-verksted.

Om formiddagen gjennomgås følgende programmer:

-Horizon 2020 Health
-Health for Growth (the new PHP programme)
-AAL programme (ambient assisted living)
– The sports and physical activity part of the Erasmus + programme
– EIP AHA (innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring)

Ettermiddagens prosjektverksted har følgende tematiske grupper:

– Promotion, prevention and rehabilitation (focus is on physical activity and biomechanics)
– Clinical treatment (biomarkers, biomedicine, vaccines etc)
– Independent living (focus is more ICT)
-mHealth and eHealth (focus is on communication, data collection, standards etc)

Ved å følge denne lenken til ERRINs hjemmeside, finner du komplett program, registreringsskjema samt et skjema for prosjektideer.
Påmeldingsfrist er 6. desember.

Share