26 November 2014

Næringslivet ser mot Horisont 2020

smbkarusell (1)Regionens bedrifter med internasjonale ambisjoner ble den 12. november invitert til søknadsskrivekurs om SMB-instrumentet. Instrumentet er et program under EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, og representerer en mulighet for regionens små og mellomstore bedrifter til å sikre finansiering og markedstilgang til det europeiske markedet.

Det var Innovasjon Norge og Entreprise Europe Network, i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og IRIS, som inviterte til søknadsskrivekurset den 12. november. Kurset fant sted i Ipark, Stavanger, og 15 bedrifter deltok. På seminaret ble deltakerne gitt en grundig innføring i virkemidlene som ligger i SMB-instrumentet, og hvordan bedriftene bør gå frem i søknadsprosessen.

SMB-instrumentet er en finansieringsordning under Horisont 2020 programmet for innovative små og mellomstore bedrifter (SMB) med ambisjoner om internasjonalisering og vekst. Kun SMB-er kan søke, alene eller sammen med andre SMB-er. SMB-instrumentet er relevant for ideer og prosjekter innenfor en rekke temaer og fagområder, f.eks. helse, mat, hav, bioøkonomi, energi, klima, transport og samfunnssikkerhet. Disse temaene er hovedsakelig knyttet til sju store samfunnsutfordringer som EU ønsker bistand fra næringslivet til å løse. Bedriftene søker om finansiering i ulike faser, og det er ulik finansieringsgrad knyttet til de ulike fasene.

Se her for mer informasjon om SMB-instrumentet. Ta også gjerne kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du har noen spørsmål.

Share