15 March 2021

Når og hvordan skal hydrogen reguleres? ACER og CEER presenterer “European Green Deal Regulatory White Papers”

When and How to Regulate Hydrogen Networks? er det første notatet i en ny serie kalt «European Green Deal Regulatory White Papers», som blir utgitt av ACER og CEER. Målet er å utdype forståelsen av de regulatoriske aspektene ved European Green Deal-spørsmål, og hjelpe Kommisjonen å utarbeide reguleringer for hydrogen.

Foto: ACER Europe

Første publikasjon i serie av ACER og CEER
EUs mål om å bli et klimanøytralt kontinent innen 2050, setter hydrogen til å spille en nøkkelrolle i avkarboniseringen av Europas økonomi. For å realisere European Green Deals ambisjoner til hydrogen, er det nødvendig med riktig regelverk for å legge til rette for en kostnadseffektiv hydrogenøkonomi.

De europeiske energiregulatorene ACER og CEER, har publisert et sett med anbefalinger om når og hvordan man skal regulere rene hydrogennettverk. I anbefalingen kommer det frem at behovet og omfanget av reguleringen vil avhenge av dens struktur og utvikling.

Den første publikasjonen tar for seg:

 • Omstendighetene der det er behov for å regulere hydrogennettverk;
 • Hvordan man skal behandle eksisterende infrastruktur; og
 • Hvordan håndtere regulatoriske utfordringer knyttet til gjenbruk av gassinfrastruktur for dedikert hydrogentransport.

Målet er å utdype forståelsen av de regulatoriske aspektene ved European Green Deal-spørsmål, samt hjelpe Kommisjonen med å vurdere ulike alternativer som en del av forberedelsene til lovgivning om integrering av hydrogen og energisystemer.

Hva anbefales i publikasjonen?
ACER og CEER mener at når lovgivere og regulatorene etablerer regler for det fremtidige hydrogenmarkedet, kan de dra nytte av det veletablerte europeiske regelverket som regulerer naturgass- og elektrisitetsmarkedene. En dynamisk regulatorisk tilnærming kan være inspirert av modellen for den eksisterende EU-reguleringen av telekommunikasjonssektoren.

ACER og CEER anbefaler å vurdere følgende 6 utfordringer når hydrogen reguleres:

 1. Vurder en gradvis tilnærming til regulering av hydrogennett i tråd med markeds- og infrastrukturutvikling for hydrogen.
 2. Bruk en dynamisk regulatorisk tilnærming basert på periodisk markedsanalyse og overvåking.
 3. Avklare regelverksprinsippene fra begynnelsen.
 4. Forvent midlertidige reguleringsfritak for eksisterende og ny hydrogeninfrastruktur utviklet som business-to-business-nettverk.
 5. Verdsett fordelene med gjenbruk av gassressurser for hydrogentransport.
 6. Bruk kostnadsrefleksivitet for å unngå kryss-subsidiering mellom gass- og hydrogennettverk i tilfelle gassen kan anvendes på nytt.
 1. Les første publikasjon i serien European Green Deal Regulatory White Papers her.
 2. Les ACER pressemelding om publikasjonen her.

Share