24 January 2020

NCE Maritime CleanTech mottar 100 mill. i EU-støtte til verdens første utslippsfrie offshoreskip

2020.01.22_VikingEnergy-presse_001-750x500

Hans Petter Nesse (direktør, Wärtsilä Norway), Hege Økland (daglig leder, NCE Maritime CleanTech), Bernt Skeie (daglig leder, Prototech), Frida Monstad (Vice President Logistics and emergency response, Equinor) and Jan Fredrik Meling (daglig leder, Eidesvik).                           Foto: NCE Maritime CleanTech

 

NCE Maritime CleanTech har fått 100 millioner kroner i EU-finansiering for å konvertere offshorefartøyet Viking Energy til å kjøre med en ammoniakkdreven brenselcelle og blir dermed verdens første utslippfrie offshoreskip. 

NCE Maritime CleanTech, en av verdens ledende klynger innenfor rene maritime løsninger, får støtte til brenselcelle-installeringen på Viking Energy gjennom EU-prosjektet Ship FC. Prosjektet ledes av et konsortium med 14 europeiske bedrifter, deriblant Eidesvik Shipping, Equinor, Prototech, Yara og Wärtsilä. NCE Martime CleanTech er prosjektkoordinator. Prosjektet går under det Horisont 2020 finansierte Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology initiativet (FCH JU). 

Skipet Viking Energy er eid og operert av offshorerederiet Eidesvik i Bømlo, som har en 5-årig leiekontrakt med Equinor. Målet er å installere brenselcelle moduler med en totalkapasitet på 2 MW innen 2024.

Skipsfartsindustrien står for rundt 3 % av verdens utslipp av klimagasser og er en industri som vokser. Hydrogen og ammoniakk blir sett på som de to viktigste alternative energibærerne i skipsfartindustrien og kan spille en viktig rolle for å gjøre næringen grønnere.

Les mer på NCE Maritime CleanTech sine nettsider.

Viking Energy - Valderhaugfoto 2015 (11).JPG (content)

Viking Energy. Foto: Eidesvik

 

 

 

 

Share