2 June 2022

NEB STAR: Stavanger blir senter for ny, massiv EU-satsing

Som bare èn av fem byer i hele Europa, er Stavanger valgt ut som fyrtårn for New European Bauhaus (NEB). Utnevnelsen kom bare kort tid etter at byen ble valgt ut som en av Europas 112 klimanøytrale byer innen 2030.

Vinnerprosjektet, som tar utgangspunkt i Pedersgata og Site 4016, er et samarbeid mellom tilsammen 16 norske, tsjekkiske og nederlandske partnere.

Avtroppende smartbysjef i Stavanger komune, Gunnar Crawford, sier NEB skal bygge bro fra det teknologiske til kunst, kultur og det mellommenneskelige:

— Dette er kjent tematikk i Stavanger kommune, men NEB-STAR vil øke ambisjonene, omfanget og tempoet, sier han til stavanger.kommune.no.

Kristin Kverneland i Smartbyavdelingen presenterer NEB-STAR-prosjektet til Stavangerregionens Europakontors arbeidsgruppe


A NEB-STAR is born

Innledende NEB-tiltak innebærer fem «demoer», finansiert under Horisont Europa.

I januar 2022 sendte Stavanger kommune, sammen med 15 partnere, inn sin søknad for å bli en av disse fem.

Etter fantastisk innsats og samarbeid ble Stavanger i mai valgt av Europakommisjonen. Nok en gang ser EU til Stavanger for kompetanse!

Demonstrasjonen i Stavanger har fått navnet NEB-STAR og handler om stedsutvikling og identitetsbygging i to områder: Pedersgata og det nye næringsområdet som utvikles på Åsen (Site 4016).

Målet er å videreutvikle kompetanse og verktøy for involvering og samskaping. Ny kunnskap skal deles nasjonalt ved hjelp av med Nordic Edge og DOGA, og internasjonalt med byene Praha og Utrecht. 

NEB-STAR har i søknaden satt seg fire prinsipper som skal prege de to byrommene i årene framover:


• Å skape en ny følelse av estetikk for klimanøytrale byer, som fanger steders unike kvaliteter, historie og potensial, og generere en følelse av tilhørighet, stolthet og eierskap.

• Å koble på naturen igjen for å øke motstandskraft, skape en følelse av fellesskap, gi nytt liv til mellomrommene mellom bygninger gjennom mat og natur.

• Skape midlertidige møteplasser i urbane overgangsområder, som omfavner mangfold og styrker identiteter

• Samskaping for nabolaget og for byen gjennom multifunksjonell bruk av areal og infrastrukturer.

Se EUs pressmelding om de fem NEB demonstrasjonene 

“Green Deals sjel

Hvis Green Deal har en sjel, så er det det New European Bauhaus

Ursula von der Leyen

NEB skal gi en kulturell og kreativ dimensjon til European Green Deal, og tar sikte på å forbedre offentlige rom og bygg. Programmet er inspirert av den tyske Bauhaus-bevegelsen, som i mellomkrigstiden ønsket å skape design som kombinerte funksjonalitet med estetikk

Gjennom NEB ønsker Europakommisjonen å binde Green Deal sammen med våre daglige liv. Initiativene skal bidra til en mer helhetlig tilnærming til det grønne skiftet der “alle skal med”.

Videre skal NEB fremme bærekraftige levemåter, som vil bidra inn i det grønne skifte.

Tre «uatskillelige» verdier har blitt satt som kjerneprinsipper:

 1. Bærekraft: fra klimamål, til sirkularitet, nullutslipp og biologisk mangfold.
 2. Estetikk: kvalitet og stil utover funksjonalitet.
 3. Inkludering: fra verdsettelse av mangfold, til å sikre tilgjengelighet og rimelige priser.

NEB vil bygge videre på, samt mobilisere, eksisterende EU -programmer gjennom et sett med utlysninger som lanseres i 2021 til 2023.

Blant annet vil disse komme fra programmet Horisont Europa under dets «missions» – eller samfunnsoppdrag. Dette kan norske og rogalanske aktører delta i, på lik linje med europeiske aktører.

Partnerne i NEBSTAR er:

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU 
 • Stavanger kommune 
 • Veni AS 
 • Smedvig Eiendom AS 
 • Stavanger Sentrum AS 
 • Nordic Edge AS 
 • Universitetet i Stavanger  
 • DOGA, Stiftelsen Norsk Design-og Arkitektursenter 
 • Tøyen Unlimited 
 • Ungt Entreprenørskap Rogaland 
 • Pedersgate Utvikling AS 
 • Arkitektfirma Helen & Hard AS 
 • Operator ICT Prague 
 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze
 • Gemeente Utrecht 
 • Technische Universiteit Delft

Gratulerer til alle som har bidratt til å få dette til!

Har du et hjerte for offentlige rom og livskvalitet? Bli inspirert på NEB-festival 9-12 juni.

ShareAuthor

Malin Henden