6 February 2014

Nok et vellykket energibesøk til Stavangerregionen

LYSE-Kraftverk-SrE

Energi var tema da juniorekspertene i Europakommisjonens energidepartement besøkte Stavangerregionen 29. – 30. januar.

To ganger i året inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med Statoil, EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion både for juniorekspertene og andre ansatte i DG Energy. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå som er nyttig for regionens aktører å ta del i.

Delegasjonen bestod av 12 junioreksperter fra  Europakommisjonens generaldirektorat for energi,  energikommissær Oettingers kabinett og fra Generaldirektoratet for utvikling og samarbeid. Det var satt opp et tett program (se her) torsdag og fredag, som tok for seg temaer som offshoreteknologi, karbonfangst og -lagring (CCS), olje og gass, fornybar energi, LNG, havnedrift, energieffektivisering og smart teknologi.

Den første dagen fikk gruppen orienteringer fra Statoil og Lyse Energi og det var satt opp besøk til kraftverkene Jøssang og Dalen på Jørpeland. I tillegg ble det arrangert minglekveld i samarbeid med  Norske Olje og Gass der junioreksperten fikk treffe unge i regionen som arbeider innenfor energifeltet. Dag to ble juniorekspertene tatt i mot av Greater Stavanger og ordføreren i Randaberg kommune før reisen gikk videre til Risavika havn. Programmet ble avsluttet med et besøk til samarbeidsprosjektet mellom Tine Jæren og Miljøgartneriet på sør-Jæren om å utnytte spillvarme og avgass (CO2) fra prosessene i meierianlegget.

Det kom mange spørsmål underveis i foredragene og under omvisningene.  Særlig skapte regionens bevisste satsning på fornybar og alternative energiformer stort engasjement hos deltakerne.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

Share