2 March 2017

NorDen 3C – norsk-dansk klyngesamarbeid om helseinnovasjon

bsr-starsNorwegian Smart Care Cluster (NSCC), med base i Stavanger, har inngått et klyngesamarbeid med den syddanske velferdsteknologiklyngen Welfare Tech. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Norway-Denmark Caretech Cluster Collaboration (NorDen 3C), og er finansiert gjennom Baltic Sea Region Stars, som ligger under Interreg Østersjøprogrammet.

Målet med samarbeidet er å støtte små og mellomstore bedrifters internasjonaliseringsaktiviteter, gjennom deling av markedsinnsikt, matchmaking samt støtte til norske og danske SMB-ers deltakelse i europeiske forskningsprosjekter. Prosjektet vil gi NSCC bedre kjennskap til det danske markedet, og vil skape en plattform for bedrifter som gir muligheter til å finne strategiske partnere i Skandinavia.

Prosjektet hadde oppstart 1. januar, og løper ut juni 2018.

Les mer om NorDen 3C her.

Share