30 September 2015

Nordic Edge – en suksess!

Nordic Edge ble den suksessen man hadde håpet på. Mer enn 500 personer fra inn- og utland kom til Stavanger for å diskutere fremtidens næringsmuligheter.

Arrangementet
17.-18. september gikk «Nordic Edge Expo – Smarter cities, smarter homes» av stabelen i Stavanger Forum med over 500 deltakere og omtrent 20 utstillere. Arrangementet, som ble åpnet av Stavangerordfører Christine Sagen Helgø, bestod av konferanse, utstilling og tekniske besøk samt sosialt program og nettverksmuligheter.

Politikere, akademikere og representanter fra offentlig og privat sektor diskuterte muligheter –ikke minst for næringslivet- og utfordringer i utviklingen av fremtidens smarte byer og hjem. Her er stikkord blant annet energieffektivisering, mobilitet, IKT, åpne data og sikkerhet, i tillegg til brukerinvolvering og såkalte «living labs». Også helse- og velferdsteknologi var et tema.

Et bidrag til omstillingsdebatten
Nordic Edge er en direkte spin-off av Triangulum-prosjektet som gir Stavanger, Eindhoven og Manchester fyrtårnsbystatus og 200 millioner Horisont 2020-kroner til pilotering av smartbyløsninger de neste årene. Nordic Edge er også et viktig bidrag til omstillingsdebatten, der smartteknologi representerer et næringsområde med stort potensial for regionen. Dette ble også poengtert på lederplass i Aftenbladet. Vi har olje og gass, men også et smartmiljø som dekker by og hjem, helse og kropp, i tillegg til grønn og blå mat. At den ene sektoren ikke utelukker den andre, illustreres blant annet av Pumps and Pipes-prosjektet der offshoreteknologi overføres til helsesektoren. Stavangerregionen har også et annet fortrinn: samarbeidskultur og dugnadsånd.

Regional dugnad
Da ONS ble avlyst åpnet det seg en mulighet, og Nordic Edge ble til på dugnad, på rekordtid. Lyse sammen med Greater Stavanger har vært primus motor, i samarbeid med SrE og en håndfull regionale aktører som Universitetet i Stavanger, Næringsforeningen, Hey Ho Let’s Go, ONS, Stavanger Forum med flere. I tillegg til disse, har blant andre Rogaland Fylkeskommune og Sandnes, Sola, Stavanger og Gjesdal kommuner, bidratt med sponsormidler. Gjesdal kommune deltok også med egen stand.

Entusiasme og entreprenørskap
Det tverssektorielle samarbeidet, dugnadsånden og entusiasmen som preger Stavangerregionen ble kommentert av flere, blant andre Helen Campbell, EUs ambassadør til Norge. «There is a community spirit which is very inspiring», sa hun. Videre har mange deltakere kommet med spontane, positive tilbakemeldinger både på innholdet, det arrangementsmessige og på maten. Det gir selvtillit og inspirasjon til å gyve løs på planleggingen av neste års arrangement.

Nordic Edge har skapt et mulighetsvindu – la oss gripe det sammen!

Konferansen har blitt omtalt i flere medier, blant annet EUObserver , EUs delegasjon til Norge og Aftenbladet ( se omtale her, her, her og her). Artikkelen i Kommunal Rapport er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

KommunalRapport28 15

Share