4 October 2019

Nordic Edge Expo i fortsatt vekst

IMG_8325

Med nesten 5000 deltakere på Nordic Edge Expo 2019 fortsetter veksten for Nordens største smartbyarena. Europakommisjonen vært en stor og viktig bidragsyter også i årets versjon.

Årets arrangement, det femte i rekken,  fant sted i Stavanger 24.-26. september under tittelen “Life Actually” . Nesten 5000 deltakere fra 40 land møttes for å diskutere og dele smartbyløsninger som kan bidra til bedre og mer bærekraftig samfunn. Deltakerne på årets konferanse var beslutningstakere, næringslivsledere, akademikere, studenter og skolebarn. De fikk ta del i alt fra seminarer og workshops til utstillinger, omvisninger og networking.

Life Actually
Årets tema var “Life Actually”, hvor fokuset på teknologi som en tilrettelegger for endring et et viktig premiss, men der det overordnede målet er å skape levelige og bærekraftig samfunn med innbyggeren i sentrum. Konferansen adresserte tema som  innbyggermedvirkning, energi,  mobilitet, digitalisering, helse, smarte bygg m.m.

Stavangerregionens Europakontor og Nordic Edge Expo 2019
SrE er opptatt av å styrke den europeiske dimensjonen ved Nordic Edge Expo, og har sørget for at Europakommisjonen alltid bidrar. 2019-utgaven var  intet unntak, med representasjon fra fire ulike generaldirektorat (departement). Kommisjonen bidro med innlegg på hovedscenen, organiserte workshop om Horisont Europa og “city mission”. De bragte med seg det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP SCC) med tilhørende action clusters, og Smart Cities Information System (SCIS).

SrE har siden oppstarten i 2015 stått for en parallellsesjon som presenterer EUs nye fyrtårnsbyer. I år arrangerte vi denne sesjonen i samarbeid med Triangulums internasjonale konsortium og Europakommisjonen ved DG Energy, DG Connect og DG Move. I tillegg til å presentere de nye fyrtårnsbyene Limerick, Trondheim og Oulu, delte Triangulum erfaringer fra de siste fem årene med fyrtårnsbyprosjekt og Europakommisjonen tilrettela for workshop og diskusjoner om det såkalte “City Mission on Climate Neutral and Smart Cities”, som vil være en veldig viktig del av EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa fra 2021.

 

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Matnettverket Délice holdt sin årskonferanse i Stavanger
SrE var også en av initiativtakerne til et samarbeid mellom Nordic Edge Expo og mat-nettverket Délice som i år valgte å avholde sin årskonferanse i Stavanger i forbindelse med konferansen. Nettverket tok også på seg utfordringen med å servere sunn og bærekraftig mat laget av internasjonalt anerkjente kokker fra hele verden – men av lokale råvarer, til Nordic Edge Expos deltakere.

Les mer om Europakommisjonens deltakelse i årets Nordic Edge Expo her og her, og les om fjorårets arrangement her.

 

 

 

Share