18 September 2017

Nordic Edge Expo i Stavanger – Nordens største smartbytreff

Nordic Edge Expo, Nordens største smartby-arrangement, går av stabelen i Stavanger 26.-28. september. Det ventes omkring 4000 deltakere fra over 25 land og Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, er blant de mange innlederne fra inn- og utland.

Nordic Edge Expo 2017
Nordic Edge består av konferanse og utstilling, i tillegg til smartby-safaris og sosiale arrangement. Konferansen presenterer folkevalgtes visjoner for fremtidens smarte byer og diskuterer i tillegg nye forretningsmodeller og muligheter for næringslivet. Blant innlederne er representanter for byer som Eindhoven, Hamburg, Rotterdam og Brno, fra selskap som Microsoft og Cisco, i tillegg til Europakommisjonen og nettverket av grønne, kinesiske byer.

Smarte, Europeiske fyrtårnsbyer
Nordic Edge kom i stand i kjølvannet av det Horisont 2020-finansierte smartbyprosjektet Triangulum, som i 2013 gjorde Stavanger til europeisk fyrtårnsby. Stavangerregionens Europakontor (SrE) involverte Stavangeraktørene i Triangulum-prosjektet og er blant initiativtakerne til Nordic Edge. SrE er ansvarlig for parallellsesjonen “Meet the new Lighthouse Cities i årets Nordic Edge (kl. 14.00-15.30, onsdag 27. september).

I parallellsesjonen deltar Hamburg, Nantes, Glasgow, Rotterdam, Umeå og Helsinki, som gjennom vinnerprosjektene RUGGEDISED og MySMARTLife, finansiert gjennom H2020 fyrtårnsby-utlysningen i 2016, kan kalle seg fyrtårnsbyer. Videre vil Europakommisjonen presentere det politiske bakteppet for EUs smartbysatsning, og fyrtårnsbyveteran Stavanger og prosjektkoordinator-tungvekter Fraunhofer vil dele sine erfaringer med de nye fyrtårnsbyene.

Norsk felles innsats og oppslutning
Nordic Edge har gått fra å være et regionalt initiativ til å bli landsomfattende. Stavanger kommune sammen med andre regionale aktører spiller fortsatt en sentral rolle som vertskap og pådriver, men både Oslo og Trondheim arrangerer parallellsesjoner og er medarrangører sammen med NTNU og landsdekkende aktører som KS og Innovasjon Norge, i tillegg til DOGA, Telenor og flere kommuner og bedrifter.

Det er fremdeles mulig å melde seg på her.

Share