2 July 2015

Nordic Edge Expo – internasjonal arena for smartby-vekst

Omstillingsdebatten raser. Hva skal vi leve av i fremtiden? En del av svaret kan du få på Nordic Edge Expo i september.

Stavangerregionen skal vise seg frem som norsk og europeisk smartby. Nordic Edge Expo – Smarter Cities, Smarter Homes går av stabelen i Stavanger 17.-18. september. Over to dager skal verden bli bedre kjent med Stavangerregionens smarte løsninger, samtidig som et internasjonalt smartmiljø bringer ideer og impulser til regionen. Arrangementet består av en konferansedel der blant annet smarte byer som San Francisco, Barcelona og Stockholm deler sine erfaringer sammen med verdensledende selskap som Cisco og IBM, og en messe der byer og bedrifter viser frem sine smarte løsninger og produkter. Nordic Edge byr også på by-safari der deltakerne kan oppleve smarte løsninger i byrommet og i enkelthjem, i tillegg til et sosialt program til Lysefjorden.

Målgruppen for arrangementet er representanter fra næringsliv, offentlige myndigheter og akademia, i tillegg til sivilsamfunnet. Målet er rundt 500 deltakere fra inn- og utland. Lyse og Greater Stavanger er pådrivere i samarbeid med regionale aktører som ONS, Region Stavanger og Næringsforeningen. Stavangerregionens Europakontor er selvsagt involvert.

Bakgrunnen – Smarte byer og næringspotensialet
Tildelingen av Triangulum-prosjektet, der Stavanger sammen med Eindhoven og Manchester gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 mottar 200 millioner kroner til pilotering av smartby-løsninger, har bidratt til å sette Smart Cities på dagsorden i Stavangerregionen. At Stavanger er en av åtte europeiske byer med status som Smart Cities-fyrtårn, bidrar til stolthet og selvtillit. Politikere og bedrifter har dessuten blitt mer bevisste på næringspotensialet som ligger i smartby-segmentet. I omstillingsdebatten holdes smartby frem, sammen med blant annet mat og velferdsteknologi, som næringer for fremtiden.

Konseptet Smart Cities
Det finnes ingen formell definisjon på Smart Cities. Og hva er en smart by? I essens handler det om bærekraftig byutvikling; om å skape sunne, gode bysamfunn ved hjelp av innovasjon. Når EU snakker om Smart Cities & Communities (SCC), er stikkordene i hovedsak energieffektivisering, IKT og mobilitet. EUs satsning på SCC skal bidra til at EU når sine klima- og energimål, samtidig som vekst og sysselsetting stimuleres, og inngår selvsagt i EUs planer om en energiunion.

Med utgangspunkt i regionale fortrinn har arrangørene av Nordic Edge valgt en vid definisjon av smartby-konseptet, som også inkluderer smarte hjem og smart velferd. Fokus på smarte hjem som byggeklosser i en smart by bidrar til at Nordic Edge skiller seg ut fra andre Smart Cities-arrangement. Bakteppet er blant annet regionens unike fibersituasjon, voksende velferdsteknologiklynge og betydelige smarthuskompetanse. Dette, kombinert med politisk vilje, kompetente akademiske miljøer og solid entreprenørkultur samt åpenhet for impulser utenfra, byr på forretningsmuligheter.

Bli med å forme fremtidens smarte løsninger!
Nordic Edge bidrar til å synliggjøre nye vekstmuligheter for Stavangerregionen. Hvordan skape sunne og attraktive byer og bysamfunn for hele befolkningen og samtidig skape nye arbeidsplasser? Kanskje har du og din bedrift en forretningside? Bli med og form fremtidens smarte by, smarte tjeneste, smarte produkt – herved er nettopp du invitert!

Share