24 February 2020

Nordic Edge og Norwegian Tunnel Safety Cluster knytter kontakter i Brussel

87358864_877299166034351_2035354949688229888_n

Fra venstre:  Michelle Snarberg,  Kine Nordland og Karina Lavik fra Nordic Edge, Maja Busch Sevaldsen og Edel Bertine Dirdal fra SrE

Nordic Edge og Norwegian Tunnel Safety Cluster deltok på det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunns (EIP SCC) matchmaking event og møtte med en rekke europeiske nettverk, inkludert ERRIN, POLIS, EUROCITIES og Open Agile Smart Cities.

Møtte smartbyinvestorer
Den 20.-21. februar deltok kommunikasjonsansvarlig Karina Lavik og internasjonal business manager Michelle Snarberg fra Nordic Edge samt Kine Nordland fra Norwegian Tunnel Safety Cluster på EIP-SCC matchmaking event i Brussel. Formålet med arrangementet er å knytte by- og regionsrepresentanter opp mot investorer som tilbyr løsninger innenfor smartbyområdet.

Europeiske nettverk som medarrangører av Nordic Edge Expo
Som en del av planleggingen for årets Nordic Edge Expo og for å knytte nye kontakter fasiliterte SrE møter mellom Nordic Edge og en lang rekke europeiske nettverk, inkludert ERRIN, mobilitetsnettverket POLIS, storbynettverket EUROCITIES samt Open Agile Smart Cities. Alle disse har tidligere vært meddarangører av Nordic Edge Expo, og SrE er opptatt av å tilrettelegge for en videreføring av samarbeidet også i fremtiden.

 

Share