5 October 2017

Nordic Edge 2017 – størst i Norden

 

Dagfinn.jpeg

Leder for Nordisk Ministerråd, Dafinn Høybråten, fortalte om den nordiske modellen. Foto: Andrea Rocha/Nordic Edge Expo

 

Nordic Edge Expo 2017 hadde hele 4600 deltakere fra 25 land, inkludert en kinesisk delegasjon på 80 personer, og befestet dermed posisjonen som  det største smartbyarrangementet i Norden.  Arrangementet, som gikk av stabelen på Stavanger Forum 26.-28. september, opplevde både dobling av antall deltakere fra 2016, i tillegg til betraktelig økning i antalle utstillere. Konferansen diskuterte visjoner for fremtidens smarte byer samt mulighetene for næringsutvikling som følger i kjølvannet.

Den nordiske modellen – ideell for smarte byer?
Nordic Edge Expo 2017 bestod som tidligere av konferanse og utstilling, samt seminarer, tekniske besøk og nettverksmuligheter.  Under tittelen Smart Happiness som blant annet viser til FN-undersøkelsen der alle nordiske land scorer høyt på lykke-indikatorer, diskuterte blant annet Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd hva som kjennetegnet den nordiske samfunnsmodellen og hvordan denne bidrar til  smarte byer med fornøyde innbyggere.

Ordfører

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, åpnet Nordic Edge 2017. Foto: Edwin Mermans

 

Fyrtårnsbyer til inspirasjon
Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, pekte i sitt åpningsinnlegg på at smartby-innsats er både kostnadseffektivt og bra for innbyggerne. Hun pekte også på den spektakulære utviklingen Nordic Edge har vært gjennom der det hele begynte med at Stavanger fikk status som europeisk fyrtårnsby gjennom det Horisont 2020-finansierte Triangulum-prosjektet  .

EUs smartbysatsning, som inkluderer disse fyrtårnsby-prosjektene, fikk mye oppmerksomhet i konferansen. De første resultatene fra Triangulum ble presentert og  EUs rasjonale for smartbysatsningen gjennomgått av Europakommisjonens Andreea Strachinescu. Vara-ordfører i Eindhoven, Mary-Ann Schreurs, pekte på viktigheten av design for å øke livskvaliteten til innbyggerne i sitt oppspill til diskusjonen mellom Stavanger-ordføreren og kolleger fra Tampere, Brno og Mannheim om de mest sentrale ingrediensene for fremtidens smarte byer.

 

Andreea Strachinescu, presentere Europakommisjonens ambisjoner for smartbyløsninger. Foto: Edwin Mermans

 

Stavangerregionen og Nordic Edge
Nordic Edge oppstod i kjølvannet av Triangulum-prosjektet og Stavangerregionens Europakontor (SrE) har vært med i planleggingen av samtlige konferanser fra 2015-2017. SrE har i tillegg promotert arrangementet i Norge og Brussel, og var i år også medarrangør av to parallellsesjoner om henholdsvis EUs nye fyrtårnsbyer og om smarte helsestrategier.

Sesjonen om fyrtårnsbyene kan du lese mer om her. Artikkel om helse-workshopen arrangert sammen med CORAL-nettverket kan leses her.

Share