10 September 2012

Nordsjøen er fremtiden

65

I Norge snakker vi sjelden om Nordsjøen og om vi gjør det så er det ofte i en historisk kontekst.

Vi diskuterer vikingtiden og i filmer som ”da oljen kom til Norge” ser man rustne borerigger og oljearbeidere som tenner på gassen med et kosteskaft.

I Kommunal- og Regionaldepartementet engasjerer man seg mest i Barents og Østersjøen som med sin innovative nye Østersjøstrategi blir forbilde for alle EU-hav.

I Brussel ser man derimot på Nordsjøen med helt andre øyne. Her er Nordsjøen fremtiden – med de beste bølgene, den beste vind og med ledende kunnskap på bølge- og vindkraft.

Uten Nordsjøen kan ikke EU oppfylle sine krav på 20% reduksjon i CO2 og 20% fornybar energi før 2020.

Nordsjøen må både bygges ut med store effektive vindmøller og kabler som både kan få elektrisiteten til land. Samtidig må kablene bidra til mer overføringskapasitet mellom landene slik at bla a mer fornybar vannkraft fra Norge kommer til EU-landene.

I tillegg til dette så forsyner Nordsjøen EU med olje og gass fra et demokratisk og stabilt land – noe som ikke kjennetegner EUs andre leverandører – og vil også kanskje lagre CO2 fra EUs kullkraftverk.

Nordsjøen er fremtiden og det er viktig at vi som faktisk sitter på dens østre strand utnytter mulighetene som denne posisjon skaper.

Share