2 May 2019

Norge deltar i Horisont Europas skyggekomité

last ned

Foto: Science Business

Etter at Europaparlamentet ble enige om Horisont Europas budsjett for perioden 2021-2027, har Norge blitt invitert inn i skyggekomitéen som skal følge arbeidet med Horisont Europa. Skyggekomitéen fungerer som en uformell ekspertgruppe som støtter arbeidet til Kommisjonen.

Komitéen som Norge og Island er invitert til å delta i, vil hovedsaklig konsentrere seg om strategisk planlegging av Horisont Europa, og gruppen vil støtte Kommisjonen i arbeidet med den framtidige implementeringen av det nye programmet.

Invitasjonen til skyggekomitéen for Horisont Europa er et sterkt signal om at Norge vil kunne delta i det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Samtidig viser invitasjonen styrken til EØS-avtalen som knytter Norge tett opp mot EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.

Les mer i NORCOREs nyhetsbrev.

Share