19 November 2019

Norge har vedtatt klimaavtale med EU

70565866

Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Norge og Island har signert klimaavtale med EU. Avtalen utvider det gjeldende klimasamarbeidet og vil nå inkludere utslippskutt på alle områder. Målet er å nå forpliktelsene i Paris avtalen gjennom styrket internasjonal samarbeid. 

Klimaavtale mellom Norge og EU
Fredag 25. oktober signerte Norge og Island en klimaavtale med EU som blir en del av EØS-avtalen. Norge skal samarbeide med EU om å nå utslippskutt på 40% innen 2030. Avtalen binder Norge til kutt i utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk, sammenlignet med nivåer i 1990. Avtalen innebærer et årlig budsjett for utslipp og Norge må rapportere til EU angående hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å oppnå avtalens klimaforpliktelser.

Regjeringen ønsker økning i klimamål
Gjennom denne avtalen slutter Norge til seg EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030 på like vilkår som EUs medlemsland. Statsminister Erna Solberg og miljøminister Ola Elvestuen har informert EU om at den norske regjeringen ønsker å øke det europeiske klimamålet fra 40 prosent til 55 prosent. Et viktig neste skritt er at den norske regjeringen utarbeider en plan for hvordan de skal nå de fastsatte forpliktelsene.

Les mer om klimaavtalen på regjeringens nettsider her.

Share