2 October 2019

EFTA-seminar om EØS-avtalen

EEqxrTDXoAAneNy.jpg

Foto: EFTA

Halvårlig EØS-seminar i Brussel
Tirsdag 17. september ble det halvårlige EØS-seminaret arrangert i EFTA-sekretariatets lokaler i Brussel. Det ble holdt innlegg fra EFTA-sekretariatet, ESA, EFTA-domstolen, representanter fra EØS-midlene og Islands delegasjon til EU. 

EØS-avtalen på 1-2-3
Formålet med arrangementet var å gi en grunnleggende forståelse av EØS-avtalen. Det ble lagt vekt på sekretariatets viktige rolle i å bistå EØS/EFTA-landene med implementering av nye rettssakter. Når det gjelder inkorporering av EØS-rett, så ble det fremhevet som en utfordring å implementere rettsaktene i tide for å unngå det man kaller for en “backlog”. Generelt tar det 4-6 måneder å implementere en ny forordning eller direktiv.

Gunnar Pálsson, ambassadøren til Islands delegasjon til EU, avsluttet arrangementet med å understreke at “vi må fortsette det gode samarbeidet mellom EFTA EØS-landene og ikke ta avtalen for gitt”.

Se innholdet i presentasjonene her:

Two Pillar Structure EEA

Introduction to EFTA and EEA

How EU law becomes EEA law

Functioning of EEA and role of EFTA Secretariat

ESA EEA Seminar

EFTA Court EEA

 

Share