18 March 2021

Norge og EU 2021 – Regjeringens arbeidsprogram

Tett samarbeid med EU, og aktiv deltakelse i de politiske prosessene, er viktige nasjonale interesser for Norge. Den 9. mars 2021 publiserte regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU for 2021.

Foto: Bellona

Arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU for 2021
Arbeidsprogrammet for Norges samarbeid med EU for 2021 er omfattende, og tar for seg flere temaer over flere sider. Innledningsvis oppsummerer Utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, hva som står sentralt på EUs agenda, samt hva som vil være viktig for Norge i EU.

I EU i 2021 kommer håndteringen av Covid-19-pandemien fortsatt til å være sentralt. Det betyr ikke at langsiktige satsninger stopper opp av den grunn, som Kommisjonspresident Ursula von de Leyen har tydeliggjort gjennom hyppig publisering av strategier, handlingsplaner og initiativ.

Sentralt for EU er arbeidet med European Green Deal, og de handlingsplaner, strategier og initiativ som skal bidra til å realisere målene satt i European Green Deal. Dette vil også være viktig, og ha stor betydning for Norge, både direkte og indirekte. Kommisjonen vil i juni 2021 legge frem en stor pakke med regelverk som skal gjøre EU i stand til å møte klimamålet for 2030 – kutte utslippene med minst 55%. EØS-avtalen gir Norge muligheten til å gi innspill til, og følge utviklingen av disse reglene nøye.

For regjeringen vil det være viktig å styrke samarbeidet og delta aktivt i de politiske prosessene i EU på flere områder, under disse kategoriene er:

  • Et trygt Europa
  • Et fritt Europa
  • Et økonomisk sterkt Europa
  • Et ansvarlig Europa

Arbeidsprogrammet kan du lese her. Les mer om Norges europapolitikk her.

Share