25 April 2023

Norge og EU etablerer grønn allianse


Med en grønn allianse skal de to partene styrke sin felles klimainnsats, med fokus på ren energi og industrisamarbeid.

─ Norge er en langsiktig og tillitsfull patnter av EU og vi deler felles visjon for å bygge et klima-nøytralt kontinent, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i forbindelse med signeringen i Brussel, 24. april.

Med den nye alliansen, forplikter begge sider seg til et utslippskutt på minst 55% innen 2030, sammenlignet med 1990. Videre skal de nå klimanøytralitet innen 2050.

Arbeidet med utarbeidelsen til en avtale har pågått siden februar i fjor, under et møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og von der Leyen.

Omfattende samarbeid
Avtalen, som er framarbeidet under EUs visepresident for Green Deal, Frans Timmermans, vil konkret fokusere på følgende områder:

  • Styrking av felles innsats mot klimaendringer
  • Intensivering av samarbeid om miljøspørsmål
  • Understøtting av det grønne, industrielle skiftet
  • Akselerasjon av omstillingen til ren energi
  • Dekarbonisering av transportsektoren
  • Økt regulerings- og forretningsmessig samarbeid
  • Konsolidering av det eksisterende samarbeidet på forskning, innovasjon og utdanning innen aktuelle fagområder
  • Samarbeid om å fremme bærekrafting finansiering og investeringer

En grønn allianse er den mest omfattende samarbeidsformen for bilaterale avtaler under Green Deal, og innebærer at begge parter forplikter seg til et mål om klimanøytralitet.

Fra før har også Japan en slik avtale med EU, denne fra 2021.

(Is)skjær i sjøen
Målet var at avtalen skulle signeres allerede i høst, under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh.

På grunn av uaneigheter rundt Norges ønske om framtidige leting etter – og utvinning av – olje og gass, ble det vanskelig å komme til enighet med EU-siden.

Selv om EU tidligere støttet dette i en felleserkæring med olje- og energiminister Terje Aasland, ville de ikke ta denne inn i avtalen.

EU ville heller ha med en formulering om beskyttelse av Arktis, som blant annet innebar forbud for oljevirksomhet i disse områdene.

Dette var Norge på sin side lunkne til.

Kompromisset ble en generell formulering om å ta vare på områdene i Arktis – gjennom et «føre var-prinsipp».

Miljøorganisasjonene ikke overbeviste
Naturvernforbundet mener inngåelsen av en grønn allianse med EU må føre med seg en kursendring for norsk oljepolitikk.

─ Denne alliansen forplikter Norge til å jobbe med EU for å nå Parisavtalens mål, og må derfor bety slutten for Norges rå oljekjør i nord og aggressive letepolitikk, som alltid var et veddemål mot EUs konkrete klimaplaner, sier leder i naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til E24.

WWF og Greenpeace kommer med lignende uttalelser.

Leder for miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad stemmer i:

─ […] det vi får er en ikke-forpliktende avtale som Norge nepper kommer til å levere på i tiden som kommer, fordi regjeringen lar oljenæringen ta alt oksygenet i rommet, sier han til samme avis.

ShareAuthor

Helga Aunemo