23 February 2016

Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

I februar presenterte EUs statistikkbyrå, Eurostat, oppdaterte tall for andelen fornybar energi i EU-landene, samt Island og Norge. Siden 2004 har fornybarandelen fordoblet seg, og utgjorde 16% av EUs totale energiforbruk i 2014. EU er dermed på god vei til å nå målet om 20% fornybar energi innen 2020.

20%-målet skal nås gjennom individuelle mål i EUs medlemsstater. Disse målene er nedfelt i fornybardirektivet fra 2009, og omfatter sektorene elektrisitet, varme og kjøling, og transportsektoren. De nasjonale målene varierer alt etter hvor stor fornybarandelen var før fornybardirektivet ble implementert. Eksempelvis har Sverige et mål på 49%, mens Malta har 10%. Transportsektoren har et eget delmål på 10% som er likt i alle medlemslandene. Norge har også implementert fornybardirektivet, og forhandlet frem et eget mål på 67,5% i 2011.

Sammen med ni EU-land nådde Norge sitt fornybarmål i 2014. Fornybarandelen var da på 69,2%, noe som skyldes en kombinasjon av en varm vinter, lavere energiforbruk og økt vannkraftkapasitet. Hydrologiske forhold gjør at fornybarandelen i Norge kan svinge betydelig fra år til år, men 2014 ble altså året da Norge nådde 2020-målet for første gang.

I EU var Estland det første landet som nådde sitt fornybarmål, i 2011. Sverige har Unionens suverent største fornybarandel på 52%, og nådde sitt 2020-mål i 2012 sammen med Bulgaria. I 2014 nådde også Finland, Litauen, Italia, Kroatia, Romania og Tsjekkia sine mål. Finnene har den suverent største fornybarandelen i transportsektoren på over 20%, og er sammen med Sverige de eneste landene som har nådd dette delmålet.

Danmark, Østerrike og Latvia er videre svært nære med å nå sine mål. På den annen side ligger Frankrike, Storbritannia, Nederland og Malta relativt langt unna å nå sine fornybarmål. Disse landene kan bli nødt til å benytte seg av en såkalt samarbeidsmekanisme, å importere fornybar energi fra naboland med overskudd, for å nå sine mål. Dette er tillatt under fornybardirektivet.

Du finner Eurostats fornybaroversikt her. Se også omtale hos Energi og Klima.

Share