30 September 2013

Norge scorer lavt på ny innovasjonsindikator

rfref

Europakommisjonen har opprettet en ny indikator som er ment å vise hvilke land som får mest ut av innovasjon. Best i klassen er Sverige, og Norge scorer lavere enn gjennomsnittet.

Innovajon Norge betrakter rapporten som mangelfull.

Europakommisjonen har opprettet en ny innovasjonsindikator som er ment å vise hvilke land som får mest ut av innovasjon. indikatoren måler effekten av investeringene i innovasjon og ser blant annet på hvorvidt innovasjonssektoren når markedet, bidrar til bedre jobber og konkurranseevne. Ifølge indikatoren ligger Norge etter når det kommer til innovasjon, og scorer lavere enn gjennomsnittet. Dette til tross for jevn økonomisk vekst over tid. Norge havner dermed på siste plass blant de nordiske landene. Les mer om indikatoren her.
Innovajon Norge betrakter rapporten som mangelfull, og stiller spørsmål ved både analysene og forklaringene. I følge Innovasjon Norge havner Norge på et “urealistisk lavt nivå”, og dette forklares i hovedsak ved at undersøkelsen ikke tar hensyn til bredden i norsk næringslivs innovasjon, og skriver blant annet: “Ettersom olje og gass, fiske og havbruk i følge statistikken regnes som lavteknologiske næringer, omfattes de ikke i det denne undersøkelsen kaller “kunnskapsintensive aktiviteter” (KIA).  KIA utgjør en vesentlig del av denne sammensatte indikatoren.”. Les hele saken på Innovasjon Norges hjemmeside her.

Share