6 September 2017

Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

Fjerde september signerte Norge og Tsjekkia en samarbeidsavtale om fordeling av EØS-midlene frem til 2021. Til sammen skal rundt 1,7 milliarder kroner fordeles på forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter, helse og kultur.

I avtalen er forskning og utdanning samt klima og miljø prioritert, begge satsingsområdene får 280 millioner kroner hver. Karbonfangst- og lagring, samt andre klima- og miljøtiltak blir viktige forskningsområder som EØS-midlene skal finansiere.

Åtte norske fagetater er involvert i gjennomføringen av programmene.

EØS-midlene er Norge, Island og Lichtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiskesamarbeidsområdet (EØS) der Norge står for 97% av midlene. For perioden 2014-2021 har Norge foreløpig signert avtale om EØS-midlene med syv land – Romania, Bulgaria, Slovakia, Latvia, Portugal, Bulgaria og nå Tsjekkia.

Du kan lese mer om avtalen med Tsjekkia her og om EØS-midlene her.

Share