1 June 2017

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland.

Gjennom samarbeidet med Portugal skal 550 millioner kroner gå til styrking av samarbeid om næringslivsutvikling, forskning og innovasjon samt klimasamarbeid, hvor det er satt av mest midler til prosjekter innen blå og grønn vekst.

I Estland er hovedsatsingene forskning og innovasjon, hvor brorparten av midlene skal gå til innovasjon og næringsutvikling (23 millioner euro) og forskning og utdanning (7,1 millioner euro).

Du kan lese mer om EØS-samarbeidet med Estland her, og om samarbeidet med Portugal her.

Share