2 October 2019

Norges første bærekraftige datasenter kan bli bygget i Time kommune

Teknologitårnet_Bryne_4_web-1024x576Under årets Nordic Edge Expo arrangerte Time kommune, Nokia og Miris et frokostseminar med tittelen “Fremtidens bærekraftige datasenter og mulighetene dette gir”, hvor de presenterte planene om et grønt datasenter som etter planene skal bygges på Bryne.

Samarbeid som følge av Nordic Edge 2018
Under fjorårets Nordic Edge presenterte Nokia og Miris sitt prosjekt om grønne datasenter. Reidar Hebnes, næringssjef i Time kommune, så hvilket potensial et slikt prosjekt kan ha for kommunen og har siden vært en viktig pådriver for prosjektet. Etter dialogen under Nordic Edge 2018 ble det utført en konseptutredning for trallfa-tomten, der Jæren Teknologisenter skal bygge et nytt teknologisenter. Samarbeidet er et veldig godt eksempel på hvordan Nordic Edge er en pådriver for ny grønn teknologi på tvers av sektorer.

Datasenter som energikilde
Et teknologisenter som dette kan være med å tiltrekke seg nytenkende bedrifter som kan føre til nye arbeidsplasser. Ettersom bygget vil bli plassert ved Bryne vidaregående skule, er det lagt opp til tett samspill mellom næringsliv og utdanning. Det er spesielt ideen om å bruke datasenteret som en kilde til fjernvarme som er banebrytende. Det vil kunne gi fornybar strømtilførsel til nærliggende skoler, Bryne stadion og en eventuell ny svømmehall.

Veien videre
Et slikt prosjekt fordrer store investeringer. Eiendomsutvikler Svein Olavsen i MIRIS forklarer at de ønsker å gå inn som deleier i bygget og i tillegg drifte datasenteret som vil bli plassert i midten av det nye bygget. På spørsmål angående sjansen for prosjektrealisering sier han følgende:

“Vi tror på dette, og vil gi alt for å lykkes. Det er sikkert mange ting som kan stoppe et slikt prosjekt, men jeg har ikke fokus på det. Jeg har fokus på det motsatte. Hva vi må sikre for at dette kan gjennomføres”.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Share