30 October 2018

Norges innspill til EUs lavutslippsstrategi

2018_07_18_consultation (1)

Foto: European Commission

Norske myndigheter offentliggjorde nylig sitt innspill til EUs langsiktige lavutslippsstrategi frem mot 2050. Innspillet som kan leses i sin helhet her, gir en indikasjon på hvordan regjeringen ønsker at det fremtidige europeiske energimarkedet skal se ut.

Den norske høringsuttalelsen kommer i kjølvannet av det nye fornybarhetsdirektivet  som har som mål at 32% av all energi i EU i 2030 vil komme fra fornybare energiressurser, i tillegg til en målsetting om å kutte 40% av utslipp av drivhusgasser fra 1990 nivå innen 2030.

Gass, sjøkabler, CCS
I høringsuttalelsen fremgår det at Norge støtter EUs skifte fra kull til gass, og ønsker at dette skal fortsette også frem mot 2050. Gass har et betydelig lavere utslipp av drivhusgasser, samtidig som infrastrukturen allerede er på plass.

Et annet viktig element i det norske innspillet er bygging av sjøkabler. Omtrent all strømproduksjon i Norge kommer fra vannkraft, som er fornybart med lave utslipp av drivhusgasser. Dette gjør at Norge kan eksportere grønn energi til Europa på dager det er lite vind og sol. Ettersom strømoverføringer til utlandet må kunne økes og senkes i løpet av sekunder, blir prosjekter som Lysefjorden II viktig fordi utnyttelsesgraden og produksjon av elektrisitet kan økes og senkes raskt.

Karbonfangst fremheves også som en måte å senke utslippene på, og Norge ønsker større fokus på slike teknologiske løsninger. I tillegg er regjeringen positive til klimakvoter, som betyr at de energikildene med høyest utslipp av drivhusgasser vil være mindre konkurransedyktige på energimarkedet.

Les mer om EUs energipolitikk og veien mot en energiunion her og her.

 

Share